månadsarkiv: mars 2018

Natur på SL-kortet: Universitetet

I Stockholm finns det en ekkyrkogård.
I närheten av Stockholms universitet, i skuggan av fortfarande levande ekar och andra lövträd. I en hemlig lund.
Det är en kyrkogård som sjuder av liv. Detta eftersom ekarnas död är livsvillkoret för en lång rad små, sällsynta och spektakulära varelser.

IMG_3716Johan Lind, docent i etologi på Stockholms universitet, har traskat in i ekyrkogården i närheten av just universitetet.

– Det är extra viktigt att den döda ekveden inte försvinner från området. Att människan inte städar upp för att skapa en för oss estetiskt tilltalande park, säger Johan Lind, docent i etologi på Stockholms universitet, och författare till boken Quercus – ekens mångfald.
Inte minst är det viktigt för det lilla kryp vi kommit hit för att titta på: Den bredbandade ekbarkbocken.

IMG_6913

Den bredbandade ekbarkbocken liknar en bålgeting för att bli lämnad ifred av sina fiender.

Det är en skalbagge som i Sverige, fram till förra året, bara fanns här på Djurgården. Förklaringen är dess beroende av död ekved för att lägga sina ägg. Och det ska inte bara vara död ekved. Veden ska vara färsk också.

IMG_3691Fram till förra året fanns den bredbandade ekbarkbocken bara på Djurgården i Sverige.

Men den bredbandade ekbarkbocken är alltså verkligen inte ensam om att gilla en ekkyrkogård som denna. Eller ekar över huvud taget.
I Sverige kan träden ses som en symbol för biologisk mångfald. Uppemot 1500 arter är mer eller mindre beroende av eken för sin överlevnad. Det handlar om allt ifrån lavar och mossor till skalbaggar.

TwitterShare