månadsarkiv: februari 2018

Natur på SL-kortet: Svedmyra

Vad gör jag i Svedmyras utkanter en kylig vinterdag?
Besöker okända naturpärlan Majroskogen såklart. Ett förhållandevis okänt skogsområde på 65  hektar, beläget mellan stadsdelarna Svedmyra, Tallkrogen, Gubbängen och Bandhagen.

Majrosskogen4I Majroskogen finns det flera olika naturtyper, som hassellundar, granskog, alsumpskog och brandpräglad tallskog.

Jag och ungefär 25 andra personer är på guidad tur genom området, tillsammans med Anders Tranberg, ordförande för Naturskyddsföreningen i Stockholm.
Vi är här för att lära oss mer om en skog som är ett viktigt rekreationsområde för de närboende, men som samtidigt är okänd för de flesta andra stockholmare.
— Stockholms stad har här, liksom på många andra ställen, varit dåliga på att sätta upp skyltar som informerar om vad det är för skog, och vilka biologiska värden som finns här. Istället har de skyltar som visar var man får cykla, säger han.

Majrosskogen1Här är en entréerna till Majroskogen. Fast ingen skylt informerar om detta.

I Majroskogen häckar ett stort antal fågelarter, som till exempel nötskrika, större och mindre hackspett och tofsmes. Och det går att hitta en hel del sällsynta, vedberoende svampar. Som talltickan, till exempel.

Majrosskogen6I Majroskogen växer en hel del vedberoende svampar, som talltickan.

Majroskogen är den mest stadsnära spetsen på en grön kil av skogar och parker som sträcker sig från Nynäshamn och hit. Därför är området en viktig spridningskorridor för många arter som ska ta sig från ett område till ett annat, berättar Anders Tranberg.

Majrosskogen3Guide under turen är Anders Tranberg, ordförande för Naturskyddsföreningen i Stockholm.

 

TwitterShare

Natur på SL-kortet: Skanstull

Jag drog till Skanstull. Till grönområdena runt Eriksdalsbadet, i skuggan av den bullriga Skanstullsbron.
Det är ett välbesökt område, med ett utegym, några barer och en båtklubb. Men här finns också lummiga kolonilotter och mäktiga lövträd som hänger ned över Årstavikens vattenspeglar.
Det här är perfekta fladdermusmarker.

Fladdermusbild1Patrik Dinnétz, lektor i biologi på Södertörns högskola och fladdermusexpert.

I Sverige har man påträffat nitton fladdermusarter. Fem av dessa arter finns i Stockholms inre områden: Stor fladdermus, nordisk fladdermus, gråskimlig fladdermus, vattenfladdermus och dvärgpipistrell.
Det berättar Patrik Dinnétz som är lektor i biologi på Södertörns högskola. I botten är han botaniker men en av hans stora passioner är fladdermöss.
Han berättar att även om de är svåra att se, så finns fladdermöss i princip överallt i Stockholm. De behöver bara tillgång på mat, boplatser och grönområden som inte behöver vara större än en medelstor park.
Själv har han med sin ultraljudsdetektor kunnat lyssna på två fladdermusarter, på sin innergård, mitt på Södermalm.

Fladdermusbild2Med på turen har vi en ultraljudsdetektor. Med den kan vi lokalisera fladdermössen när de flyger runt i mörkret, sökandes efter insekter och utstötandes klickande ljud som vi inte kan höra med våra öron. Apparater som denna går att köpa för några tusenlappar.

Det är sent i september när vi besöker grönområdena runt Skanstull. Det kan tyckas sent för ett fladdermussafari, men en del fladdermusarter är aktiva en bit in i oktober. När kylan blir för påtaglig och insekterna för få, flyttar en del arter söderut, medan andra söker upp lämpliga håligheter för att gå i dvala.
Och lämpliga håligheter finns faktiskt runt Årstaviken. Här finns det nämligen gamla militärrum som stängts igen, förutom för några små hål i dörrarna. Hålen är lagom stora för att fladdermöss ska kunna flyga in och slå sig till ro under de kalla vintermånaderna.

TwitterShare