månadsarkiv: december 2008

Svenskt naturintresse

Vi är ett naturintresserat folk här i Sverige, brukar det heta. Hur ser intresset ut?

Jag tänker på det på en pressbyrå i Malmö. Jag får ihop cirka femton jakttidningar, varav en är på holländska. Till detta ska läggas ett antal fisketidningar och någon om hästar. Inte en enda tidning om djur som inte dödas. För att få det måste man prenumerera på Sveriges Natur, men den skriver i stället om hur jorden håller på att gå under. Och därför rätt mycket om djur som dör i och för sig, fast långsamt i en kvävechock.

På Akademibokhandeln på Mäster Samuelsgatan i Stockholm, finns det inte lika många jakttidningar, men å andra sidan ett tiotal fisketidningar. Och inte en enda tidning om djur som bara går runt i naturen och bajsar eller sover eller dödar andra djur.

Ja, jag läser gärna om djur som äter varandra. Sådant är kul.

Är jägare bättre läsare? Är alla annonsörer jägare också på sin fritid (med hela sin identitet, för så brukar det vara om man ska tro jakttidningar. Jag vet för jag har skrivit akademiska uppsatser om jakttidningar) eller tror de att jägare är bättre konsumenter än folk som vill läsa om älgar som inte får en kula i magen utan betar? Är jag ensam?

Jag vill poängtera detta: djur utlämnade åt varandra, så gott det går, inklämda i tuktade reservat, är rolig läsning.

TwitterShare

Djurerektion

Jag har djur på hjärnan. Får vi till en radioserie eller inte? Och i så fall när? Tillsvidare visualiseras valpenisar från utställningen Rainbow animals.

TwitterShare